KONTAKT OS

 

Produktion

Støbeteknikker

Nøje udvalgte materialer kombineres med stærke færdigheder inden for støbeteknikker for at sikre kvaliteten af det endelige produkt. Flere årtiers erfaring er grundlaget for vores ekspertise. Vi har dybdegående kendskab til hele processen, fra start til slut. Vi overvåger og udvikler løbende kvaliteten af vores arbejde.

Sandstøbning

Er en metalstøbningsproces, som er karakteriseret ved at bruge sand som støbeformmateriale.

Centrifugal støbning

Under centrifugalstøbning hældes det smeltede metal i en stålform, som roterer rundt om sin akse enten vandret (som vist på billedet) eller lodret. Afstøbningens yderside afkøles med vand for at sikre retningsbestemt størkning. Metoden producerer meget tæt støbegods af ensartet kvalitet. Under støbeprocessen bliver enhver porøsitet, som findes i det smeltede metal, flyttet til det indre lag, som herefter fjernes ved forarbejdning.

Kontinuerlig støbning

Med den kontinuerlige støbningsteknik hældes det smeltede metal fra en ovn via en smeltedigel til et støberør af grafit. Støberøret afkøles ved hjælp af en vandkølingskappe for at sikre retningsbestemt størkning. Ved støbning af hule blokke placeres en form inde i støberøret for at skabe blokkens indvendige form. Denne metode gør det muligt at producere præcist dimensionerede blokke til yderligere forarbejdning. Blokke, som er beregnet til automatisk forarbejdning, skal rettes ud før levering.

Materialer til støbning

Bronzelegeringer anvendes til fremstilling af maskiner, hvis delene skal have gode glideegenskaber og være modstandsdygtige over for havvand og kemisk korrosion. Denne gruppe af materialer dækker en lang række metaller. Bronzelegeringer er ikke kun anvendelige, når tør smøring og stor styrke er påkrævet, de giver også god forarbejdningsevne og en god finish.

Tinbronze

Når du vil kombinere styrke med slidstyrke, er tinbronze det rigtige valg, hvis materialet skal opretholde sine dimensioner selv under store belastninger og pludselige påvirkninger. Parringsmaterialet skal være hårdt og hærdet. Tinbronzer har ikke en stor modstandsdygtighed over for overfladetryk, men er resistent over for havvand.

Aluminiumbronze

Aluminiumbronze er kendt for sin korrosionsbestandighed og har styrke, men den har dårligere glideegenskaber og slidstyrke end de ovennævnte legeringer. Den anbefales kun til glidelejer, når styrkeegenskaberne ved tinbronze ikke er tilstrækkelige. Aluminiumbronze er resistent over for havvand.

Rødgods

Rødgods er det mest prisbillige og almindeligt anvendte materiale til almindelige glidelejer. Udover at være modstandsdygtig over for havvand har det god slidstyrke og gode glideegenskaber. Rødgods anbefales ikke til sandstøbte glidelejer, da teknikken reducerer dets resistens over for havvand.

Blyholdig tinbronze

I tilfælde med tilbagevendende eller på anden måde utilstrækkelig smøring er blyholdig bronze det bedste materiale til lejer, hvad angår slidstyrke og glideegenskaber. Vandbaserede smøremidler kan også anvendes med blyholdig tinbronze. Blyholdige tinbronzer kan modstå højt overtryk og er resistente over for havvand.

Manganbronze

Manganbronze har bedre styrke egenskaber end rødgods og tinbronze og er i næsten samme klasse som aluminiumbronze. Det har større forarbejdelighed end aluminiumbronze, men slidstyrke og glideegenskaber ligger under rødgods og tinbronze. Denne legering er formbar.

Download vores produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB

Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taasttrup

+45 3670 0044

j-m@johnson-metal.dk


  Johnson Metall AB

Dybendalsvænget 2, DK-2630 Taasttrup

+45 3670 0044 j-m@johnson-metal.dk