KONTAKT OS

 

Miljø

Johnson Metall AB har lanceret et udviklingsprogram for at reducere virksomhedens miljøpåvirkning - som i forvejen er meget lille - endnu mere.

Vi bruger emballager af genanvendt materiale, når det er muligt, og minimerer mængden af emballageaffald ved genbrug. Alt metalaffald smeltes og genanvendes.

Vi favoriserer miljøvenlige energiformer i vores produktion.

Vi har sat langsigtede mål for udviklingen af vores aktiviteter, samtidig med at vi er meget bevidste om, hvordan vores handlingers påvirker miljøet. Vores virksomheds primære miljøpåvirkninger er:

  • Udledning i luften og udledning i vandet via afløb
  • Støj forårsaget af vores driftsoperationer
  • Forbrug af energi og råmateriale
  • Generering af affald

I forbindelse med disse punkter er vi forpligtet til at overholde de grænseværdier, der er angivet i vores miljøtilladelse, sammen med alle regler og love, der gælder for vores aktiviteter.

Vi arbejder løbende på at minimere vores miljøpåvirkninger ved at:

  • Opstille mål rettet mod minimal miljøpåvirkning og overvågning af vores præstationer i forhold til dem
  • Sortere og genanvende så meget som muligt af det affald, vi genererer
  • Give information til vores medarbejdere og opmuntre dem til at deltage aktivt i arbejdet med at bevare materialerne
  • Samarbejde med myndigheder, kunder, leverandører og andre interessegrupper for at minimere miljøpåvirkninger
  • Informere vores leverandører om vores miljømæssige mål

Download vores produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB

Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taasttrup

+45 3670 0044

j-m@johnson-metal.dk


  Johnson Metall AB

Dybendalsvænget 2, DK-2630 Taasttrup

+45 3670 0044 j-m@johnson-metal.dk