KONTAKT OS

 

Glidelejer

Glidelejer egner sig især til store belastninger og glidehastigheder. Takket være den geometriske form og smørefilmen kan de modstå trykbelastning, udligne vibration og er støjsvage. Lejerne findes i alle former og størrelser for at lette installation og vedligeholdelse. Med den rigtige smøring slides glidelejerne stort set ikke.

Belastningsrate

Belastningsraten (p) for et leje med en indvendig diameter på d mm, længde 1 mm og belastning F Newton beregnes som følger:

p = F / (d x 1) N / mm2

Glidehastighed < 1 m/min. og lejlighedsvis brug: der kan tillades et overfladetryk på halvdelen af materialets strækværdi.

Glidehastighed > 1 m/min. eller kontinuerlig brug: der anvendes en såkaldt PV-værdi (N/mm2 x m/sek.) til at bestemme den maksimale belastning. Der kan tillades en PV-værdi på 1,75 N/mm x m/sek. for en række bronzetyper. Aksial bevægelse tillader sædvanligvis en større PV-værdi.

Hvis glidehastigheden ligger over 60 m/min., er det som regel nødvendigt med hydrodynamisk smøring.

Smøring

Smørespor påvirker i høj grad lejerne. Utilstrækkelig smøring er ofte en konsekvens af forkert konstruerede smørespor. Med hydrodynamisk smøring bør sporene ikke placeres i belastningsområdet. Ved svingende bevægelser placeres sporene i belastningsområdet, og sporafstanden er < 2 x bevægelsens vinkel. Der kan bruges faste smøremidler, når glidehastigheden er under 0,5 m/sek.

Husk følgende i konstruktionsfasen:

 • Smøresporene skal placeres direkte imod bevægelsesretningen.
 • Sporene skal placeres i akslen, hvis lejet drejer.
 • Høj glidehastighed = flydende smøremiddel
 • Lav glidehastighed = fast smøremiddel
 • Viskositeten vælges i overensstemmelse med den løbende temperatur

Teknisk service

Vores tekniske servicemedarbejdere hjælper dig med at vælge det rigtige materiale og den rigtige type leje.

Lejeslør

Der anbefales et slør på 1,5-2,5 ‰ af lejets indvendige dimension til alle oliesmørende lejer. Sløret skal være dobbelt så stort for lejer smurt med smørefedt. Sløret for lejer med svingende bevægelser skal være så lille som muligt (0,5-1 ‰). Ved høje temperaturer skal sløret være større end normalt.

Modgående materialer

 • mindst 100 HB hårdere end bronze
 • mindst 300 HB modgående overflade for tinbronze
 • mindst 400 HB modgående overflade for aluminiumbronze
 • optimal modgående overflade: 500 HB
 • Anbefalet overfladeglideevne: < 1 Ra
 • rustfrit stål til martensitkvaliteter; austenitiske glideoverflader bør være hårdt forkromede

Friktion

Friktionskoefficient for bronzelejer:

 • hydrodynamisk smøring = 0,001-0,02
 • i område med variation = 0,02-0,08
 • i område med blandet friktion = 0,08-0,15
 • fast smøremiddel = 0.08-0.25

Vores udvalg består af syv forskellige typer af glidelejer beregnet til krævende anvendelser:

 • Støbte bronzelejer til fedt- og oliesmøring. Mere end 200 standardstørrelser direkte fra lager (maks. Ds 210). Brugerdefinerede mål kan bestilles.
 • Sintrede selvsmørende glidelejer. Mere end 250 standardstørrelser direkte fra lager (maks. Ds 100 mm).
 • Selvsmørende, Drymet flerlagslejer. Mere end 100 standardstørrelser direkte fra lager (radiallejer: maks. Ds 160 mm, aksiallejer: maks. Ds 65 mm).
 • Selvsmørende, Frimet flerlagslejer - lige og med flange. Mere end 250 standardstørrelser direkte fra lager (lige: maks. DS 300, med flange: maks. DS 45)
 • Rullebronzelejer, lige og med flange, med fedtlommer - særligt velegnede til svingende bevægelser
 • Bimet flerlagslejer til fedtsmøring. Mere end 75 standardstørrelser direkte fra lager. (maks. Ds 75 mm).
 • Selvsmørende Oiles 500 bronzelejer med fast smøremiddel. Valg af materiale og smøremiddel i henhold til brug (maks. belastning 90 N/mm2).

Download vores produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB

Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taasttrup

+45 3670 0044

j-m@johnson-metal.dk


  Johnson Metall AB

Dybendalsvænget 2, DK-2630 Taasttrup

+45 3670 0044 j-m@johnson-metal.dk