KONTAKT OS

 

Om glidelejer

BELASTNINGSKAPACITET

Belastningskapacitet af et leje med en indvendig diameter på d mm, længde 1 mm og belastning F Newton beregnes som følger:
p = F N/mm2
d x l

Ved glidehastighed <1 m/min, i intermitterende drift, er et overfladetryk på halvdelen af materialets strækgrænseværdi tilladt. Ved glidehastighed > 1m/min, eller kontinuerlig drift, bruges den såkaldte PV-værdi, trykhastighed (N/mm²x m/sek) til at bestemme den maksimale belastningskapacitet. For de fleste bronzekvaliteter er en PV-værdi på 1,75 (N/mm²x m/sek) tilladt. En aksial bevægelse tillader normalt en større PV-værdi.

LEJESLØR

For oliesmørende lejer foreslås et slør på 1,5-2,5 ‰ af lejets indvendige diameter. For lejer smurt i smørefedt bør sløret være to gange større. For frem-og-tilbage-bevægelse skal der anvendes et slør, som er så lille som muligt (0,5-1 ‰). Ved høje temperaturer skal sløret være større end normalt.

SMØRING

Smøresporet er meget vigtigt i monterede lejer. Dårlig smøring skyldes ofte forkert konstruerede smørespor. Ved hydrodynamisk smøring bør sporet ikke være placeret i belastningsområdet. Med radial frem- og tilbagegående bevægelse placeres sporene i belastningsområdet, og afstanden af sporene skal være <2 x bevægelsesvinklen. Faste smøremidler kan anvendes ved glidende hastigheder på under 0,5 m/sek.

RETNINGSLINJER I KONSTRUKTIONSFASEN:

 • Smøresporene skal placeres vinkelret mod bevægelsesretningen
 • Høj glidehastighed = tyktflydende smøremiddel
 • Lav glidehastighed = fast smøremiddel
 • Viskositeten vælges i overensstemmelse med den løbende temperatur

MODGÅENDE MATERIALE

 • Mindst 95 HB hårdere end bronze
 • Til tinbronzelegeringer anvendes et modgående materiale på mindst 300 HB
 • Til aluminiumbronzelegeringer anvendes et modgående materiale på mindst 400 HB
 • Optimalt modgående materiale 500 HB
 • Anbefalet overfladebehandling <1 Ra
 • For martensitiske kvaliteter i rustfrit stål. En austenitisk glidende overflade bør være hårdt forkromet.

FRIKTION

Friktionskoefficienten for bronzelejer:

 • I hydrodynamisk smøring ≈ 0,02-0,08
 • I bevægelsesområdet ≈ 0,02-0,08
 • I et blandet friktionsområde ≈ 0,08-0,15
 • Fast smøring ≈ 0,08-0,25 afhængigt af smøretypen

TEKNISKE TJENESTEYDELSER

Tlf. +46 03 342 7700

LAGERTILGÆNGELIGHED

Nogle produkter og dimensioner haves på lager. Undersøg tilgængeligheden for hver dimension hos vores salgsafdeling. Vi fremstiller også kundespecifikke dimensioner og produkter.

Download vores produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB

Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taasttrup

+45 3670 0044

j-m@johnson-metal.dk


  Johnson Metall AB

Dybendalsvænget 2, DK-2630 Taasttrup

+45 3670 0044 j-m@johnson-metal.dk