Ota yhteyttä

 

Liukulaakerit

Liukulaakeri soveltuu erityisesti suurille kuormituksille ja liukunopeuksille. Geometriansa ja voiteluainekalvonsa ansiosta se kestää iskumaisia kuormituksia, vaimentaa värinää ja on hiljainen. Laakerin mitat ja muodot ovat vapaasti valittavissa helpottamaan asennusta ja huoltoa. Oikein voideltuna liukulaakeri on lähes kulumaton.

 

Liukulaakereiden suunnittelu

Kuormitettavuus

Laakeri, jonka sisähalkaisija on d mm, pituus 1 mm ja kuorma F Newtonia, saadaan kuormitus p seuraavasti:

p = F / (d x 1) N / mm2

Liukumisnopeus < 1 m / min ja käyttö ajoittaista, voidaan pintapaineeksi sallia puolet materiaalin myötöraja-arvosta.

Liukumisnopeus > 1 m / min tai jatkuvakäyttö: –maksimikuormitettavuuden määrittelemiseksi käytetään ns. pv-arvoa (N/mm2 x m/sek). Pv-arvoksi voidaan useimmille pronssilaaduille sallia 1,75 N/mm x m/sek. Aksiaalinen liike sallii yleensä suuremman pv-arvon.

Jos liukumisnopeus yli 60 m/min edellytetään yleensä hydrodynaamista voitelua.

Voitelu

Voitelu-urilla on laakeroinnissa tärkeä merkitys. Huono voitelu on usein seurausta virheellisistä voitelu-urista. Hydrodynaamisessa voitelussa uria ei saa sijoittaa kuormituksen alueelle. Edestakaisessa liikkeessä urat kuormitetulle alueelle ja urien etäisyys ovat < 2xliikekulma. Kiinteitä voiteluaineita voidaan käyttää liukumisnopeuden ollessa alle 0,5 m/sek.

Suunnittelussa muistettavaa:

 • voitelu-urat sijoitetaan kohtisuoraan liikesuuntaa vastaan
 • laakerin pyöriessä urat sijoitetaan akseliin
 • suuri liukumisnopeus = notkea voiteluaine
 • pieni liukumisnopeus = jäykkä voiteluaine
 • viskositeetti valitaan käyntilämpötilan mukaan

Tekninen palvelu

Tekninen neuvontamme auttaa oikean materiaalin ja laakerityypin valinnassa.

Laakerivälys

Öljyvoideltuihin laakereihin suositellaan välykseksi 1,5 -2,5‰ laakerin sisähalkaisijasta. Rasvavoitelussa tulee välyksen olla kaksi kertaa suurempi. Edestakaisessa liikkeessä käytetään mahdollisimman pientä välystä (0,5 – 1‰). Korkeissa lämpötiloissa välyksen tulee olla normaalia suurempi.

Vastapinnan materiaali

 • vähintään 100HB kovempi kuin pronss
 • tinapronssille min 300HB vastapinta
 • alumiinipronssille min 400HB vastapinta
 • optimaalinen vastapinta 500HB
 • suositeltava pinnansileys < 1 Ra
 • ruostumattomasta teräksestä martensiittiset laadut. Austeniittinen liukupinta pitää kovakromata.

Kitka

Pronssilaakerin kitkakerroin:

 • hydrodynaamisessa voitelussa = 0,001-0,02
 • muutosalueella = 0,02-0,08
 • sekakitka- alueella = 0,08-0,15
 • kiinteä voiteluaine = 0,08-0,25

Valikoimamme kattaa seitsemän eri tyyppistä liukulaakeria erilaisiin vaativiin käyttökohteisiin:

 • Valetut pronssilaakerit rasva- ja öljyvoiteluun. Yli 200 vakiomittaa suoraan varastostamme (max Ds 210). Erikoismitat tilauksen mukaan.
 • Sintratut, itsevoitelevat liukulaakerit. Yli 250 vakiomittaa suoraan varastosta (max Ds 100 mm).
 • Itsevoitelevat Drymet-monikerroslaakerit. Suoraan varastosta yli sata vakiomittaa (säteislaakerit max Ds 160 mm, aksiaalilaakerit max Ds 65 mm).
 • Itsevoitelvat Frimet-monikerroslaakerit. Suorat ja laipalliset. Yli 250 vakiomittaa suoraan varastosta. (Suorat max DS 300, laipalliset max DS 45)
 • Suorat ja laipalliset valssatut pronssilaakerit, varustettu rasvataskuilla ja soveltuu etenkin edestakaisiin liikkeisiin.
 • Bimet-monikerroslaakerit rasvavoiteluun. Yli 75 vakiomittaa suoraan varastosta (max Ds 75 mm).
 • Itsevoitelevat, kiinteällä voiteluaineella varustetut Oiles 500-pronssilaakerit. Runkomateriaali ja voiteluaine valitaan käyttötarkoituksen mukaan (max kuormitus 90 N/mm2).

 

Toleranssit ja suositukset laakeripesille ja akseleille

J-LAAKERIHOLKKI

JF-LAIPPALAAKERI

VALSSATTU PRONSSILAAKERI BRM 10

SINTRATTU LAAKERIHOLKKI SMS 777

DRYMET 701 JA BIMET 5 SÄTEISLAAKERIT

Ladattavat tiedostot:

Tuotekatalogi:

Tuotesivut:


Oy Johnson Metall Ab
Turkkirata 14
33960 Pirkkala

Puh. 03 342 7700
myynti@johnson-metall.fi

 

 

Oy Johnson Metall Ab

Turkkirata 14, 33960 Pirkkala

03 342 7700  myynti@johnson-metall.fi