KONTAKT OSS

 

Kvalitet

Kvaliteten til arbeidet vi utfører blir kontinuerlig testet og godkjent av våre mange kunder, kunder som bruker produktene våre under noen av verdens mest krevende forhold. Vi arbeider aktivt med å redusere miljøpåvirkningen av driften vår. Å overholde gjeldende forskrifter og standarder er bare et utgangspunkt for oss, og vi har som mål å overoppfylle de kravene som er angitt i disse.

Vi har forpliktet oss til å hjelpe kundene våre ved å oppfylle deres forventninger. Alle som er ansatt hos oss eller i selskaper som tilbyr produkter eller tjenester til oss, har et ansvar for å sikre at kundens krav blir dekket.

KVALITETSADMINSTRASJON

 • SPECTROMAXx analysator (kjemisk sammensetning)
 • Nexus 3002 Brinell hardhetstester (halvautomatisk)
 • Zwick Z250RED strekkfasthetstester (SFS-EN ISO 6892-1)
 • Zeiss Duramax koordinat-målemaskin (1.2 µm)
 • Romer Arm 7525 måleenhet (25 µm)

KARAKTERISTIKKER AV PRODUKTER SOM SKAL FRAMSTILLES

 • Målenøyaktighet: 0,0012 mm (eller 1,2 µm)
 • Det største arbeidsstykket vi kan produsere i dreiebenk: D = 1 800 mm; det minste: D = 10 mm
 • Det lengste arbeidsstykket vi kan behandle: L = 2 500 mm
 • Det lengste arbeidsstykket vi har produsert: L = 6 m
 • Støpevekt: Fra et par kilo til mer enn to tonn
 • Månedlig støpekapasitet: 150 tonn, gjennomsnittlig
 • Kapasitet smelteovn: 5 000 kg/t
 • Antall forskjellige produkter som produseres hvert år: mer enn 2000

VI OPPFYLLER VÅRE KVALITETSPRINSIPPER VED Å:

 • Sikre at vårt system for kvalitetsadministrasjon oppfyller kravene som er angitt i ISO 9001-standarden
 • Forbedre arbeidsmiljøet
 • Sette tydelige mål og målsetninger, og vurdere vår evne til å oppnå disse
 • Gi våre ansatte en god opplæring, slik at de kan ta ansvar for kvaliteten i sitt eget arbeid
 • Velge leverandører og utstyr i henhold til disse prinsippene
 • Opprette og opprettholde langsiktige samarbeidsavtaler
 • Ved nyansettelser vurderer vi alltid hvilke egenskaper og kompetanser det er behov for i øyeblikket, og som det vil bli behov for i framtiden.
 • Vår produksjon støttes av sterke administrative funksjoner, fra finans og administrative oppgaver til vedlikehold.

Last ned vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB
Apalveien 1
NO-3360 GEITHUS

+47 32 78 32 00

sales.geithus@johnson-metall.com


 

  Johnson Metall AB

Apalveien 1, NO-3360 GEITHUS

+47 3278 3200  sales.geithus@johnson-metall.com