KONTAKT OSS

 

Miljø

Johnson Metall Ab har lansert et utviklingsprogram for å redusere selskapets, allerede beskjedne, miljøpåvirkning enda mer.

Vi bruker ikke bare emballasje laget av gjenvunnet materiale når dette er mulig, men vi reduserer også mengden avfall ved å resirkulere. Alt metallavfall smeltes og bruke om igjen.

Vi foretrekker miljøvennlige energiformer i vår produksjon.

Vi har satt oss langsiktige mål for utviklingen av driften, samtidig som vi tar hensyn til påvirkningen våre handlinger har på miljøet. Vårt selskaps primære miljøpåvirkning er:

  • Utslipp i luft og avløpsvann gjennom avløpsrør
  • Støy fra vår produksjon
  • Bruk av energi og råmaterialer
  • Generering av avfall

I forbindelse med disse punktene har vi forpliktet oss til å overholde grensene som er angitt i vår miljøtillatelse, sammen med alle lover og regler som gjelder vår drift.

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen av driften vår ved å:

  • Sette oss mål som er rettet mot redusert miljøpåvirkning, og overvåke ytelsen vår relatert til disse
  • Sortere og gjenvinne så mye som mulig av det avfallet vi genererer
  • Skaffe til veie informasjon til våre ansatte, og oppmuntre disse til å delta aktivt i miljøaktiviteter
  • Samarbeide med offentlige myndigheter, kunder, leverandører og andre interessegrupper for å redusere miljøpåvirkninger
  • Informere våre leverandører om våre miljørelaterte målsetninger

Last ned vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB
Apalveien 1
NO-3360 GEITHUS

+47 32 78 32 00

sales.geithus@johnson-metall.com


 

  Johnson Metall AB

Apalveien 1, NO-3360 GEITHUS

+47 3278 3200  sales.geithus@johnson-metall.com