KONTAKT OSS

 

Generell om glidelejer

LASTEKAPASITET

Lastekapasiteten til et lager med en innvendig diameter på d mm, lengde på 1 mm og en last på F Newton, blir beregnet på følgende måte:

p = F N/mm2
d x l

Med glidehastighet < 1 m/min, ved periodisk bruk, er et overflatetrykk på halvparten av flyteevnens stressverdi til materialet tillatt. Med glidehastighet > 1 m/min, eller kontinuerlig drift, benyttes den såkalte PV-verdien (Pressure Velocity målt i N/mm²x m/sek.) til å bestemme maksimal lastekapasitet. For de fleste bronsekvalitetene er en PV-verdi på 1,75 (N/mm²x m/sek.) tillatt. En aksial bevegelse tillater normalt en større PV-verdi.

LAGERKLARING

For lager som smøres med olje, foreslås det en klaring på 1,5–2,5 ‰ av den innvendige diameteren. For lager som smøres med smørefett, skal klaringen være to ganger større. For bevegelse fram og tilbake, skal klaringen være så liten som mulig (0,5– 1 ‰). Ved høye temperaturer må klaringen være større enn normalt.

SMØRING

Smøresporet er svært viktig i monterte lager. Dårlig smøring er ofte et resultat av feil på smøresporet. Ved hydrodynamisk smøring må ikke smøresporet være plassert i lastområdet. Ved en radiell oscillerende bevegelse, må sporene plasseres i lastområdet, og avstanden til sporene skal være <2 x bevegelsens vinkel. Solide smøremidler kan benyttes ved glidehastigheter under 0,5 m/sek.

TING DU MÅ HUSKE I DESIGNFASEN:

 • Smøresporene må plasseres vinkelrett på bevegelsesretningen
 • Større glidehastighet = viskøse smøremidler
 • Lav glidehastighet = faste smøremidler
 • Viskositet velges ut fra driftstemperaturen

SAMMENKOBLINGSMATERIALE

 • Minst 95HB hardere enn bronse
 • For tinnbronse-legeringer et sammenkoblingsmaterialet på minst 300HB
 • For aluminiumsbronse-legeringer et sammenkoblingsmaterialet på minst 400HB
 • Optimalt sammenkoblingsmateriale 500HB
 • Anbefalt overflatefinish <1 Ra
 • For rustfritt stål, martensittiske kvaliteter. En austenittisk glideoverflate må være hardkrommet.

FRIKSJON

Friksjonskoeffisenten til bronselageret:

 • Med hydrodynamisk smøring ≈ 0,02–0,08
 • I bevegelsesområdet ≈ 0,02–0,08
 • I et område med blandet friksjon ≈ 0,08–0,15
 • Fast smurning ≈ 0,08–0,25 avhengig av smurningstypen

TEKNISKE TJENESTER

Tlf. 03 342 7700

TILGJENGELIG PÅ LAGER

Noen produkter og dimensjoner lagerføres. Kontroller tilgjengelighet for hver dimensjon med vår salgsavdeling. Vi kan også produsere kundespesifikke dimensjoner og produkter.

Last ned vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB
Apalveien 1
NO-3360 GEITHUS

+47 32 78 32 00

sales.geithus@johnson-metall.com


 

  Johnson Metall AB

Apalveien 1, NO-3360 GEITHUS

+47 3278 3200  sales.geithus@johnson-metall.com