KONTAKT OSS

 

Glidelager

Glidelager er spesielt egnet for store laster og glidehastigheter. Takket være sin geometriske form og smøremiddelfilm, takler de slagkrefter, undertrykker vibrasjon og er stillegående. Lagrene leveres i alle former og størrelser for å forenkle installasjon og vedlikehold. Med korrekt smøring er glidelagre nesten slitasjefrie.

Designe glidelagre:

Stress rate

Stressraten (p) til et lager med en innvendig diameter på d mm, lengde 1 mm og en last på F Newton, blir beregnet på følgende måte:

p = F / (d x 1) N / mm2

Glidehastighet < 1 m/min og sporadisk bruk: et overflatetrykk på halve flyteevnen til materialet kan tillates.

Glidehastighet > 1 m/min eller kontinuerlig bruk: en såkalt PV-verdi (N/mm2 x m/sek) brukes for å bestemme maksimum stressrate. A PV-verdi på 1,75 N/mm x m/sek kan tillates for flere typer bronse. En aksial bevegelse tillater normalt en større PV-verdi.

Hvis glidehastigheten er mer enn 60 m/min, er det vanligvis nødvendig med hydrodynamisk smøring.

Smøring

Smørespor har viktige implikasjoner for lagre. Utilstrekkelig smøring er ofte et resultat av defekte smørespor. Med hydrodynamisk smøring, skal ikke sporene plasseres i området utsatt for stress. I en fram-og-tilbake-bevegelse, er sporene plassert i området utsatt for stress og avstanden til sporene er < 2 x bevegelsesvinkelen. Faste smøremidler kan brukes når glidehastigheten er mindre enn 0,5 m/sek.

Husk følgende i designfasen:

 • Smøresporene må plasseres rett mot bevegelsesretningen.
 • Sporen er plassert akselen hvis lagret spinner.
 • Høy glidehastighet = flytende smøremidler
 • Lav glidehastighet = stive smøremidler
 • Viskositeten velges ut fra driftstemperaturen

Teknisk service

Vår tekniske servicestab vil hjelpe deg til å velge riktig materiale og type lager.

Lagerklaring

En klaring på 1,5-2,5 ‰ av lagret innvendige dimensjon anbefales for oljesmurte lagre. Klaringen for smørefettsmurte lagre skal være dobbelt så mye. Klaringen for lagre som beveges i en fram-og-tilbake-bevegelse skal være så liten som mulig (0,5-1 ‰). Ved høye temperaturer må klaringen være større enn normalt.

Materiale til motstående overflate

 • minst 100 HB hardere enn bronse
 • min. på 300 HB motstående overflate for tinnbronse
 • min. på 400 HB motstående overflate for aluminiumbronse
 • optimal motstående overflate: 500 HB
 • anbefalt overflateglatthet: < 1 Ra
 • rustfritt stål for martensitt-kvaliteter; austenittiske glideoverflater skal være hardkrombelagt

Friksjon

Friksjonskoeffisient til bronselagre:

 • hydrodynamisk smøring = 0,001-0,02
 • i området for variasjon = 0,02-0,08
 • i området for blandet friksjon = 0,08-0,15
 • fast smøremiddel = 0,08-0,25

Vårt utvalg omfatter syv forskjellige typer glidelagre ment for krevende formål:

 • Støpebronselagre for smørefett- og oljesmøring. Mer enn 200 standardstørrelser rett fra lager (maks. Ds 210). Tilpassede mål på bestilling.
 • Sintrede, selvsmørende glidelagre. Mer enn 250 standard størrelser rett fra lager (maks. Ds 100 mm).
 • Selvsmørende, Drymet flerlags lagre. Mer enn 100 standardstørrelser rett fra lager (radiallagre: maks. Ds 160 mm, aksiallagre: maks. Ds 65 mm).
 • Selvsmørende, Frimet flerlags lagre - rett og flenset. Mer enn 250 standardstørrelser rett fra lager (rett: maks. DS 300, flenset: maks. DS 45)
 • Rett og flenset, rullete bronselagre med smørefettlommer - spesielt egnet for fram-og-tilbake-bevegelser
 • Bimet flerlags lagre for smørefettsmøring. Mer enn 75 standardstørrelser rett fra lager. (maks. Ds 75 mm).
 • Selvsmørende Oiles 500 bronselagre med fast smøremiddel. Valg av rammemateriale og smøremiddel i henhold til bruk (maks. Stress 90 N/mm2).

Last ned vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB
Apalveien 1
NO-3360 GEITHUS

+47 32 78 32 00

sales.geithus@johnson-metall.com


 

  Johnson Metall AB

Apalveien 1, NO-3360 GEITHUS

+47 3278 3200  sales.geithus@johnson-metall.com