KONTAKT OSS

 

Referanser

KRAFTVERK

 • Vannkraftverk
 • Vindmølleparker
 • Reservegeneratorer for atomkraftverk
 • Bølgekraftanlegg (ny teknologi)

PAPIR- og SKOGBRUKSINDUSTRIEN

 • Pålitelighet
 • Deler til papirmaskiner
 • Deler til skogbruksindustrien

GRUVEINDUSTRIEN

 • Løsninger for krevende forhold
 • Lange serviceintervaller (med blyholdig tinnbronse)
 • Utvinningsutstyr og steinknusere
 • Deler for boreutstyr

METALLBEHANDLING og MASKINTEKNIKK

 • Bronse brukt til flere produkter, i tillegg til glidelager
 • Heiser og kraner
 • Deler for prosessindustrien og vedlikehold
 • Produksjon av kjøretøy

MARITIM INDUSTRI

 • Motstandsdyktighet ovenfor sjøvann (bronse)
 • Dieselmotorer
 • Fremdriftsenheter
 • Propeller og forseglingshus
 • Et fartøys dekkstrukturer
 • Oljeplattformer og offshore-teknologi

Last ned vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB
Apalveien 1
NO-3360 GEITHUS

+47 32 78 32 00

sales.geithus@johnson-metall.com


 

  Johnson Metall AB

Apalveien 1, NO-3360 GEITHUS

+47 3278 3200  sales.geithus@johnson-metall.com