KONTAKT OSS

 

Prosessering

Støpeteknikker

Nøye utvalgte materialer kombineres med stor erfaring innen støpeteknikker for å sikre høy kvalitet på det endelige produktet. En erfaring som strekker seg over flere tiår er grunnlaget for vår ekspertise. Vi har dyp kunnskap om hele prosessen, fra start til ferdig produkt. Vi overvåker og utvikler kvaliteten på arbeidet vårt kontinuerlig.

Sandstøping

Dette er en støpeprosess for metall som benytter sand som materiale i formen.

Sentrifugalstøping

Ved sentrifugalstøping fylles det smeltede materialet i en stålform som roterer rundt sin egen akse, enten horisontalt (vist på bildet) eller vertikalt. Formens utside kjøles med vann for å sikre retningsstyrt størkning. Metoden gir en tykkere støp med konsistent kvalitet. I løpet av støpeprosessen vil alle porøse elementer i det smeltede metallet bli trukket inn mot det indre laget, og dette fjernes som en del av etterbehandlingen.

Strengstøping

Ved strengstøping brukes en smeltedigelen til å tømme det smeltede metallet over fra smelteovnen til en grafitt-form. Formen kjøles ned ved hjelp av en vannbasert "kjølekappe", som sikrer retningsstyrt størkning. Ved støping av hulbarrer, plasseres en form inne i formen for å skape den innvendige formen til barren. Denne metoden gjør at man får barrer med nøyaktige dimensjoner for videre bearbeiding. Barrer som skal til automatisk behandling må rettes ut før levering.

Støpematerialer

Kobberlegeringer brukes til produksjon av maskiner der delene må ha gode glideegenskaper og være motstandsdyktige mot sjøvann og kjemisk korrosjon. Denne materialgruppen omfatter et stort utvalg av metaller. Kobberlegeringer brukes ikke bare når tørrsmøring og stor styrke er et krav. De er i tillegg lette å bearbeide maskinelt og overflatebehandle dem.

Tinnbronse

Tinnbronse kombinerer styrke med slitestyrke, og er det riktige valget når materialet må opprettholde dimensjonene selv under tung belastning, eller når det utsettes for plutselige støt og slag. Sammenkoblingsmaterialet må være hardt og herdet. Tinnbronse har ikke gode egenskaper når det gjelder motstand mot overflatetrykk, men er motstandsdyktig mot sjøvann.

Aluminiumsbronse

Aluminiumsbronse er kjent for å være korrosjonsmotstandig, har stor styrke, men har dårligere glideegenskaper og slitasjemotstand enn legeringene som er nevnt ovenfor. Legeringen anbefales kun som glidelager når styrkeegenskapene til tinnbronse ikke er tilstrekkelige. Aluminiumsbronse er motstandsdyktig mot sjøvann.

Rødmetall

Rødmetall er det rimeligste og mest brukte materialet til glidelager for generell bruk. I tillegg til at det er motstandsdyktig mot sjøvann, har det god slitasjemotstand og gode glideegenskaper. Rødmetall anbefales ikke til glidelager ved sandstøping, da teknikken reduserer motstandsdyktigheten mot sjøvann.

Blyholdig tinnbronse

Hvis det kreves at smøring må utføres periodisk, eller at smøringen risikerer å være utilstrekkelig, er blyholdig tinnbronse det beste materialet for lager når det gjelder slitasjemotstand og glideegenskaper. Vannbaserte smøremidler kan også brukes med blyholdig tinnbronse. Blyholdig tinnbronse kan motstå høyt overflatetrykk og er motstandsdyktig mot sjøvann.

Manganbronse

Manganbronse har bedre styrkeegenskaper enn rødmetall og tinnbronse, og er nesten i samme klasse som aluminiumsbronse. Legeringen er lettere å bearbeide maskinelt enn aluminiumsbronse, men rangeres under rødmetall og tinnbronse når det gjelder slitasjemotstand og glideegenskaper. Denne legeringen kan hamres.

Last ned vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablader:


Johnson Metall AB
Apalveien 1
NO-3360 GEITHUS

+47 32 78 32 00

sales.geithus@johnson-metall.com


 

  Johnson Metall AB

Apalveien 1, NO-3360 GEITHUS

+47 3278 3200  sales.geithus@johnson-metall.com