KONTAKTA OSS:

 

Bearbetning

Gjuttekniker

Noggrant utvalda material kombineras med stark kompetens inom gjuttekniker för att säkerställa den höga kvaliteten på slutprodukten. Vår kompetens bygger på erfarenheter som sträcker sig över flera decennier. Vi har djupgående kunskaper om hela processen, från början till slut. Vi övervakar och utvecklar kontinuerligt kvaliteten på vårt arbete.

Centrifugalgjutning

I centrifugalgjutning hälls den smälta metallen i stålkokiller som roterar antingen horisontellt (visas på bilden) eller vertikalt kring sin axel. Den yttre delen av kokillen kyls med vatten för att säkerställa riktad stelning. Metoden ger ett tätt gjutgods av jämn kvalitet. Under gjutningsprocessen koncentreras all porositet i smältan till det inre lagret, som avlägsnas genom grovbearbetning.

Stränggjutning

I stränggjutningsmetoden hälls den smälta metallen från ugnen till ett grafitmunstycke via en degel. Munstycket kyls med hjälp av en vattenkyld mantel för att säkerställa riktad stelning. Vid gjutning av ämnesrör placeras en form inuti munstycket för att skapa den inre formen för ämnet. Denna metod gör det möjligt att tillverka ämnen med snäva toleranser för vidare bearbetning. Ämnen avsedda för automatisk bearbetning måste riktas före leveransen.

Material för gjutning

Bronslegeringar används vid tillverkningen av maskiner vars delar måste ha goda glidegenskaper och vara motståndskraftiga mot havsvatten och kemisk korrosion. Denna materialgrupp täcker ett brett spektrum av metaller. Bronslegeringar används inte bara när självsmörjning och hög belastbarhet krävs; de erbjuder även god grov- och finbearbetbarhet.

Tennbrons

Tennbrons kombinerar hög hållfasthet med slitstyrka och är därför det rätta valet när material måste bibehålla sina dimensioner även under tung last och när det utsätts för plötsliga stötar. Motgående material bör vara hårda och härdade. Tennbrons har inte god resistivitet mot lagertryck, men är motståndskraftigt mot havsvatten.

Aluminiumbrons

Aluminiumbrons är känt för sin korrosionsbeständighet. Det har hög hållfasthet, men sämre glidegenskaper och slitstyrka än de ovannämnda legeringarna. Dess användning för glidlager rekommenderas endast när tennbronsets hållfasthet är otillräcklig. Aluminiumbrons är motståndskraftigt mot havsvatten.

Rödmetall

Rödmetall är det mest prisvärda och vanligast förekommande materialet för universella glidlager. Förutom god resistivitet mot havsvatten har den bra slitstyrka och glidegenskaper. Rödmetall rekommenderas inte för sandgjutna glidlager, eftersom metoden minskar resistiviteten mot effekterna från havsvattenexponering.

Bly-tennbrons

I situationer där smörjningen måste vara intermittent eller på annat sätt kan vara otillräcklig är bly-tennbrons det bästa materialet för lager när det gäller slitstyrka och glidegenskaper. Vattenbaserade smörjmedel kan även användas med bly-tennbrons. Bly-tennbrons kan motstå höga lagertryck och har god resistivitet mot havsvatten.

Manganbrons

Manganbrons har bättre hållfasthet än rödmetall och tennbrons; manganbrons har nästan samma egenskaper som aluminiumbrons. Det har en högre bearbetbarhet än aluminiumbrons, men har sämre slitstyrka och glidegenskaper än rödmetall och tennbrons. Legeringen är smidbar.

Ladda ner vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablad:


Johnson Metall AB

Stålgatan 15
703 83 ÖREBRO

 +46 1917 5100
info@johnson-metall.com

Johnson Metall AB

Besök: Stålgatan 15, SE-703 83 ÖREBRO • Post: Box 1513, SE-701 15 ÖREBRO

+46 1917 5100  info@johnson-metall.com