KONTAKTA OSS:

 

Kvalitet

Kvaliteten på vårt arbete provas och godkänns kontinuerligt av våra många kunder, som använder våra produkter under några av världens mest krävande förhållanden. Vi arbetar aktivt för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. Överensstämmelse med gällande normer och standarder är bara början för oss och vi strävar efter att överträffa de krav som ställs i dem.

Vårt mål är att betjäna våra kunder genom att uppfylla deras förväntningar. Varje medarbetare som arbetar för oss, eller ett företag som erbjuder våra tjänster eller produkter, ansvarar för att kundens krav är uppfyllda.

KVALITETSSTYRNING

 • SPECTROMAXx analysenhet (kemisk sammansättning)
 • Nexus 3002 Brinell hårdhetsprovare (halvautomatisk)
 • Zwick Z250RED draghållfasthetprovare (SFS-EN ISO 6892-1)
 • Zeiss Duramax koordinatmätmaskin (1,2 µm)
 • Romer Arm 7525 mätinstrument (25 µm)

EGENSKAPER PÅ DE PRODUKTER SOM SKA TILLVERKAS

 • Mätnoggrannhet: 0,0012 mm (eller 1,2 µm)
 • Den största delen vi tillverkar genom svarvning: d = 1 800 mm; den minsta: d = 10 mm
 • Den längsta delen vi bearbetar: l = 2 500 mm
 • Den längsta delen vi har tillverkat: l = > 6 m
 • Gjutvikt: från ett par kilogram till över två ton
 • Månatlig gjutningskapacitet: 150 ton i genomsnitt
 • Ugnskapacitet: 5 000 kg/h
 • Antalet olika produkter som tillverkas varje år: över 2 000

VI FÖRVERKLIGAR VÅR KVALITETSPOLICY GENOM ATT:

 • Garantera att vårt kvalitetsstyrningssystem uppfyller kraven i standarden ISO 9001
 • Förbättra arbetsmiljön
 • Sätta upp tydliga mål och utvärdera vår förmåga att uppnå dessa
 • Utbilda vår personal grundligt och därmed göra det möjligt för dem att ta ansvar för kvaliteten på sitt eget arbete
 • Välja våra leverantörer och utrustningar i linje med dessa principer
 • Bygga upp och upprätthålla långsiktiga partnerskap
 • När vi rekryterar ny personal tänker vi alltid på vilka kunskaper och kompetenser som behövs nu och som kommer att behövas i framtiden.
 • Vår produktion backas upp av starka stödfunktioner, från ekonomi och administration till underhåll.

Ladda ner vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablad:


Johnson Metall AB

Stålgatan 15
703 83 ÖREBRO

 +46 1917 5100
info@johnson-metall.com

Johnson Metall AB

Besök: Stålgatan 15, SE-703 83 ÖREBRO • Post: Box 1513, SE-701 15 ÖREBRO

+46 1917 5100  info@johnson-metall.com