KONTAKTA OSS:

 

Miljö

Johnson Metall AB har lanserat ett utvecklingsprogram för att ytterligare minska företagets miljöpåverkan – som redan är väldigt låg.

Vi använder inte bara förpackningar tillverkade av förnybara material när det är möjligt, utan minskar även mängden förpackningsavfall genom återvinning. Allt metallavfall smälts och återanvänds.

Vi främjar miljövänliga energiformer i vår produktion.

Vi har satt upp långsiktiga mål för utvecklingen av vår verksamhet samtidigt som vi tar hänsyn till vår miljöpåverkan.

Vårt företags viktigaste miljökonsekvenser är:

  • Emissioner till luften och utsläpp till vatten i avloppssystemet
  • Buller som orsakas av vår verksamhet
  • Förbrukning av energi och råvaror
  • Avfallsproduktion

När det gäller dessa punkter är vi skyldiga att följa de gränser som anges i vårt miljötillstånd tillsammans med alla bestämmelser och lagar som gäller för vår verksamhet.

Vi arbetar ständigt för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet genom att:

  • ställa upp mål som syftar till att minimera miljöpåverkan och övervaka våra prestationer samband med detta
  • sortera och återvinna så mycket som möjligt av det avfall vi genererar
  • tillhandahålla information till vår person och uppmuntra dem att aktivt delta i hushållningen
  • samarbeta med myndigheter, kunder, leverantörer och andra intressegrupper för att minimera miljöpåverkan
  • informera våra leverantörer om våra miljömål

Ladda ner vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablad:


Johnson Metall AB

Stålgatan 15
703 83 ÖREBRO

 +46 1917 5100
info@johnson-metall.com

Johnson Metall AB

Besök: Stålgatan 15, SE-703 83 ÖREBRO • Post: Box 1513, SE-701 15 ÖREBRO

+46 1917 5100  info@johnson-metall.com