KONTAKTA OSS:

 

Gjutlegeringar

RÖDMETALL

Det mest prisvärda och mest använda lagermaterialet. Goda nötnings- och glidegenskaper. God bearbetbarhet tack vare hög blyhalt.
 • J och JF standardlager
 • Kullager
 • Kulventiler
 • Pumphus

TENNBRONS

Hög hållfasthet kombinerat med mycket hög slitstyrka och utmärkta glidegenskaper. Rekommenderad legering när dimensionsnoggrannhet krävs vid tunga laster och stötbelastningar. Är mindre lämpad för kantpressning än bly-tennbrons. God resistivitet mot saltvatten och kemisk korrosion. Det motgående materialet bör vara härdat.
 • Alla typer av glidlager
 • Tätningshus för marina propellrar
 • Snäckhjul
 • Bultar
 • Glidskor

BLY-TENNBRONS

För fettsmörjning eller när smörjningen är intermittent är bly-tennbrons ditt bästa val för produkten. Blyet fungerar som ett fast smörjmedel vid bristfällig smörjning. Är bättre lämpad för kantpressning är tennbrons. Den bästa legeringen för vattensmörjning. God resistivitet mot havsvattenkorrosion.
 • Stenkrosslager
 • Glidlager med vattensmörjning
 • Glidlager med hög kantpressning

ALUMINIUMBRONS

Hög hållfasthet och korrosionsbeständighet är de främsta anledningarna till att välja aluminiumbrons. Glidegenskaperna och slitstyrkan är inte lika bra som för tennbrons. De mekaniska egenskaperna tangerar dem för vissa konstruktionsstål. Många maskindelar kan tillverkas av aluminiumbrons när den kemiska miljön eller havsvattenmiljön leder till en ökad korrosionsrisk för ståldelar. God smörjning krävs för glidlagertillämpningar.
 • Propellrar och propellernav
 • Snäckhjul
 • Maskindelar som underlägg och lager med hög belastning

MANGANBRONS

Höghållfasta gula mässingslegeringar utmärker sig genom sina relativt goda mekaniska egenskaper i kombination med god bearbetbarhet och relativt goda glidegenskaper. En hög zinkhalt gör dessa legeringar känsliga för avzinkning i havsvattenmiljöer. Slitstyrkan och glidegenskaperna överträffar dem för tennbrons.
 • Glidlager
 • Lager för lokvagga
 • Vi tillverkar även andra EN 1982-legeringar på begäran.
 • Kontakta vår säljavdelning för mer information. 

Ladda ner vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablad:


Johnson Metall AB

Stålgatan 15
703 83 ÖREBRO

 +46 1917 5100
info@johnson-metall.com

Johnson Metall AB

Besök: Stålgatan 15, SE-703 83 ÖREBRO • Post: Box 1513, SE-701 15 ÖREBRO

+46 1917 5100  info@johnson-metall.com