KONTAKTA OSS:

 

Glidlager

Glidlager är särskilt lämpliga för stora laster och glidhastigheter. Tack vare sin geometriska form och smörjfilmen kan de motstå slagkrafter, dämpa vibrationer och är dessutom tysta. Lagren finns i alla former och dimensioner för att underlätta montering och underhåll. Med den rätta smörjningen slits glidlager nästan inte alls.

Konstruera glidlager:

Belastbarhet

Belastbarheten (p) för ett lager med innerdiametern d mm, längden 1 mm och belastningen F newton beräknas på följande sätt:

p = F / (d x 1) N / mm2

Glidhastighet < 1 m/min och intermittent drift, ett lagertryck som motsvarar materialets halva sträckgränsvärde är tillåtet.

Glidhastighet > 1 m/min eller kontinuerlig drift: ett så kallat PV-värde (N/mm2 x m/s) används för att bestämma den maximala belastbarheten. Ett PV-värde på 1,75 N/mm x m/s kan tillåtas för olika typer av brons. En axiell rörelse tillåter normalt ett högre PV-värde.

Om glidhastigheten är högre än 60 m/min, krävs normalt hydrodynamisk smörjning.

Smörjning

Smörjspåren är viktiga för lagren. Otillräcklig smörjning beror ofta på felaktigt konstruerade smörjspår. Vid hydrodynamisk smörjning får smörjspåren inte ligga i belastningszonen. Vid pendlande rörelser ska spåren placeras i belastningszonen och avståndet för spåren ska vara < 2 x rörelsevinkeln. Fast smörjmedel kan användas vid glidhastigheter under 0,5 m/s.

Tänk på följande vid konstruktionen:

 • Smörjspåren ska läggas direkt mot rörelseriktningen.
 • Spåren ska placeras i axeln om lagret roterar.
 • Hög glidhastighet = visköst smörjmedel
 • Låg glidhastighet = fast smörjmedel
 • Viskositeten väljs utifrån drifttemperaturen.

Teknisk service

Vår tekniska servicepersonal hjälper dig att välja rätt material och typ av lager.

Lagerspel

För oljesmorda lager rekommenderas ett spel på 1,5–2,5 ‰ av lagrets innerdiameter. För fettsmorda lager ska spelet vara dubbelt så stort. Vid pendlande rörelser används ett så litet spel som möjligt (0,5–1 ‰). Vid höga temperaturer ska spelet vara större än normalt.

Motgående material

 • Minst 100 HB hårdare än brons
 • För tennbronslegeringar krävs ett motgående material på minst 300 HB
 • För aluminiumbrons krävs ett motgående material på minst 400 HB
 • Optimalt motgående material: 500 HB
 • Rekommenderad ytbehandling: < 1 Ra
 • För rostfritt stål krävs martensitiska stålkvaliteter. En austenitisk glidyta bör vara hårdförkromad.

Friktion

Friktionskoefficienten för bronslager:

 • Hydrodynamisk smörjning= 0,001–0,02
 • I rörelseområdet = 0,02–0.08
 • I ett blandat friktionsområde = 0,08–0,15
 • Fast smörjmedel = 0,08–0,25

Vårt sortiment innehåller även flera olika typer av glidlager som är avsedda för krävande användning:

 • Gjutna bronslager för fett- och oljesmörjning. Över 200 standarddimensioner direkt från lagret (max. diameter 210).
 • Specialdimensioner på beställning.
 • Sintrade, självsmörjande glidlager. Över 250 standarddimensioner direkt från lagret (max. diameter 100 mm).
 • Självsmörjande, Drymet flerskiktslager. Över 100 standarddimensioner direkt från lagret (radiallager: max. diameter 160 mm, axiallager: max. diameter 65 mm).
 • Självsmörjande, Frimet flerskiktslager – raka och med fläns. Över 250 standarddimensioner direkt från lagret (raka: max. diameter 300, med fläns: max. diameter 45).
 • Raka och med fläns, rullager i brons med smörjfickor – särskilt lämpliga för pendlande rörelser.
 • Bimet flerskiktslager för fettsmörjning. Över 75 standarddimensioner direkt från lagret. (max. diameter 75 mm).
 • Självsmörjande bronslager Oiles 500 med fast smörjmedel. Urval av material och smörjmedel beroende på användningen (max. belastning 90 N/mm2).

Ladda ner vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablad:


Johnson Metall AB

Stålgatan 15
703 83 ÖREBRO

 +46 1917 5100
info@johnson-metall.com

Johnson Metall AB

Besök: Stålgatan 15, SE-703 83 ÖREBRO • Post: Box 1513, SE-701 15 ÖREBRO

+46 1917 5100  info@johnson-metall.com