KONTAKTA OSS:

 

Om glidlager

Belastning

Belastbarheten för ett lager med innerdiametern d mm, längden 1 mm och belastningen F newton beräknas på följande sätt:

p = F N/mm2
d x l

Med glidhastigheten < 1 m/min, i intermittent drift, är ett lagertryck som motsvarar materialets halva sträckgränsvärde tillåtet. Med glidhastigheten > 1 m/min, eller kontinuerlig drift – används det så kallade PV-värdet, dvs. lagertrycket multiplicerat med glidhastigheten (N/mm² x m/s), för att bestämma den maximala belastbarheten. För de flesta bronskvaliteterna är PV-värdet 1,75 (N/mm² x m/s) tillåtet. En axiell rörelse tillåter normalt ett högre PV-värde.

Lagerspel

För oljesmörjda lager rekommenderas ett spel på 1,5–2,5 ‰ av lagrets innerdiameter. För fettsmorda lager ska spelet vara dubbelt så stort. Vid pendlande rörelser används ett så litet spel som möjligt (0,5–1 ‰). Vid höga temperaturer ska spelet vara större än normalt.

Smörjning

Smörjspåret är mycket viktigt på monterade lager. Dålig smörjning beror ofta på felaktigt konstruerade smörjspår. Vid hydrodynamisk smörjning får spåret inte ligga i belastningszonen. Vid radiella pendlande rörelser ska spåren placeras i belastningszonen; avståndet för spåren ska vara < 2 x rörelsevinkeln. Fast smörjmedel kan användas vid glidhastigheter under 0,5 m/s

Att tänka på vid konstruktionen:

 • Smörjspåren ska läggas vinkelrätt mot rörelseriktningen
 • Hög glidhastighet = visköst smörjmedel
 • Låg glidhastighet = fast smörjmedel
 • Viskositeten väljs utifrån drifttemperaturen

Motgående material

 • Minst 95 HB hårdare än brons
 • För tennbronslegeringar krävs ett motgående material på minst 300 HB
 • För aluminiumbrons krävs ett motgående material på minst 400 HB
 • Optimalt motgående material 500 HB
 • Rekommenderad ytbehandling < 1 Ra
 • För rostfritt stål krävs martensitiska stålkvaliteter. En austenitisk glidyta bör vara hårdförkromad.

Friktion

Friktionskoefficienten för bronslager:

 • Vid hydrodynamisk smörjning ≈ 0,02-0,08
 • I rörelseområdet ≈ 0,02-0,08
 • I ett blandat friktionsområde ≈ 0,08-0,15
 • Fast smörjning ≈ 0,08-0,25 beroende på smörjmedelstypen

Teknisk service

Tel. +358 3342 7700

Lagertillgång

Vissa produkter och dimensioner lagerförs. Kontrollera tillgången för varje dimension med vår säljavdelning. Vi kan även tillverka kundspecifika dimensioner och produkter.

Ladda ner vår produktkatalog:

Produktkatalog:

Produktdatablad:


Johnson Metall AB

Stålgatan 15
703 83 ÖREBRO

 +46 1917 5100
info@johnson-metall.com

Johnson Metall AB

Besök: Stålgatan 15, SE-703 83 ÖREBRO • Post: Box 1513, SE-701 15 ÖREBRO

+46 1917 5100  info@johnson-metall.com