Produkt

Vitmetall/Babbits


Johnson Metall har tackor för egen gjutning, men kan erbjuda gjutning och bearbetning av lagerlösningar med vitmetall.

Vitmetall (även kallat Babbits)

 

Är en legering bestående av tenn, bly och antimon med ofta små koppartillsatser.

Vitmetallkvaliteterna skiljer sig från varandra genom tenn och blyhalten. Skillnaden i sammansättningen medför olika egenskaper.

Vitmetall-lager var tidigare i allmänt bruk som maskinlager, men har numera, i de flesta fall ersatts av lager i brons.

 

Fortfarande används detta material i stora maskiner med höga glidhastigheter som samtidigt kräver vibrationsfri gång.

  • Segment axiallager
  • Lagerhalvor
  • Cylindriska lager
  • Blocklager för generatorer, verktygsmaskiner

Vi kan brons

Vill du få en offert, göra en beställning eller har du frågor om våra produkter – tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss