Produkt

Støpte produkter


Støpte produkter i bronselegeringer.

Støpte produkter

Vi støper produkter i henhold til dine spesifikasjoner og ønsker.

Siden starten i 1940 har vi bevart og utviklet håndtverket og yrkesstoltheten blant våre medarbeidere. Vi forvandler nøye utvalgte råvarer til høykvalitets bronselegeringer.

Støpingen kvalitetssikres gjennom kontinuerlig overvåking av kritiske prosessparametre.
Støpegodsets kvalitet kontrolleres med tanke på kjemisk sammensetning, mekaniske egenskaper og mikrostruktur.

Vi velger den optimale støpemetoden basert på det ferdige produktets størrelse og form.

 

Sentrifugalstøping

En støpemetode vi bruker for å støpe eksempelvis rør og andre rotasjonssymmetriske detaljer. I sentrifugalstøping helles smeltet metall i kokiller som roterer enten horisontalt eller vertikalt rundt sin egen akse. Den ytre delen av kokillen kjøles ned med vann for å sikre riktig størkning. Metoden gir et tett støpegods av jevn kvalitet.

 

Strengstøping

Ved strengstøping helles smeltet metall fra smelteovnen til et grafittmunnstykke via en digel. Munnstykket gir emnet dets form og kjøles ved hjelp av en vannkjølt mantel for å sikre riktig størkning. Denne metoden muliggjør produksjon av emner med snevre toleranser for videre bearbeiding.

 

Sandstøping

Sandstøping er en støpemetode som egner seg godt for komplekse og/eller store detaljer. Avhengig av mengde og størrelse produseres først en modell i enten stål, tre eller aluminium. Deretter legges den produserte modellen i en form av sand som pakkes hardt og bindes sammen med bindemiddel. Hulrommet som skapes når modellen fjernes fylles deretter med smeltet metall for å støpe godset.

Vi kan bronse

Ønsker du å motta tilbud, plassere en bestilling eller har du spørsmål om våre produkter – ta gjerne kontakt slik at vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss