Produkt

Gjutna produkter


Gjutna produkter av bronslegeringar.

Gjutna produkter

Vi gjuter produkter enligt dina specifikationer och önskemål.

Sedan starten 1940 har vi satsat hårt för att bevara och utveckla både hantverket och yrkesskickligheten hos våra medarbetare. Vi omvandlar noggrant utvalda råvaror till de högkvalitativa legeringar som blivit synonymt med begreppet kvalitet inom bronstillverkning.

Gjutningen säkerställs genom en kontinuerlig övervakning av kritiska processparametrar och gjutgodset kontrolleras avseende kemisk sammansättning, form- och läge, mekaniska egenskaper och mikrostruktur.

Beroende på gjutgodsets storlek och form väljer vi den mest optimala gjutmetoden för ditt ändamål.

 

Centrifugalgjutning

En gjutningsmetod vi använder för att gjuta exempelvis rör och andra rotationssymmetriska detaljer. I centrifugalgjutning hälls den smälta metallen i kokiller som roterar antingen horisontellt eller vertikalt kring sin axel. Den yttre delen av kokillen kyls med vatten för att säkerställa riktad stelning. Metoden ger ett tätt gjutgods av jämn kvalitet.

Stränggjutning

Vid stränggjutning hälls den smälta metallen från ugnen till ett grafitmunstycke via en degel. Munstycket ger ämnet dess form och kyls med hjälp av en vattenkyld mantel för att säkerställa riktad stelning. Denna metod gör det möjligt att tillverka ämnen med snäva toleranser för vidare bearbetning.

Sandgjutning

Sandgjutning är en gjutningsmetod som lämpar sig väl för komplexa och/eller stora detaljer. Beroende på kvantitet och slitage tillverkas först en modell i antingen stål, trä eller aluminium. Därefter läggs den tillverkade modellen i en bädd av sand som packas hårt och binds samman av bindemedel. Hålrummet som bildas efter modellen fylls sedan med smält metall för att tillverka godset.

Vi kan brons

Vill du få en offert, göra en beställning eller har du frågor om våra produkter – tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss