Om os

Kvalitet og miljø


Vores mål er altid at leve op til de krav og forventninger, der stilles til vores produkter og serviceydelser. Derudover arbejder vi aktivt for en bæredygtig virksomhed med lav miljøpåvirkning. Vi er certificeret i henhold til ISO 9001/14001.

Vi arbejder for en bæredygtig fremtid

Vor virksomhed er baseret på støbning og bearbejdning af 100 % genanvendelige kobberlegeringer. Da vores produktion fra råmateriale til færdigt produkt finder sted på den samme lokation, opnår vi en energieffektiv produktion med minimal miljøpåvirkning i forhold til transport. For at minimere vores klimaaftryk bruger vi udelukkende fossilfri elektricitet.

Kvalitetspolitik

Vor virksomhed er baseret på støbning og bearbejdning af kobberlegeringer.

Johnson Metal skal altid levere produkter og serviceydelser som opfylder eller overgår vores kunders krav og forventninger.

Dette opnår vi ved at,

 • Lytte til vores kunder og forstå deres behov
 • Skabe langsigtede og troværdige relationer med vores kunder, forretningspartnere, samfundet og andre relevante interessenter
 • Arbejde kontinuerligt med forbedringer af vores processer og arbejdsgange for at opnå det bedst mulige produkt for vores kunder
 • Udarbejde målbare mål for virksomheden og løbende følge op på disse
 • Vi har engagerede kvalitetsbevidste medarbejdere som tager ansvar for sit abejde

Miljøpolitik

Vor virksomhed er baseret på støbning og bearbejdning af kobberlegeringer.

Da begge disse processer finder sted på samme lokation, reduceres transport og støvmissioner. Vores indvirkning på miljøet er hovedsageligt gennem støv i luften, forbrug af råmaterialer, energi og vand samt affaldshåndtering og transporter.

Det er vores hensigt at drive virksomheden på en måde som har mindst mulig negativ indvirkning på miljøet i forhold til love, regler og andre krav fra ejere og samfundet.

Dette opnår vi ved

 • Løbende at forbedre vores miljøarbejde gennem forbyggende arbejde som reducere vores egen miljøpåvirkning
 • Fastholde og følge op på mål og etablere handlingsplaner relateret til de væsentlige miljøaspekter
 • Påvirke kundens materiale valg
 • Samarbejde med leverandører som er aktiv omkring deres miljøarbejde
 • At sortere affald/restprodukter som genereres i virksomheden
 • Uddanne, motivere, informere og engagere vores medarbejdere i aktivt miljøarbejde
 • Samarbejde aktivt med myndigheder, organisationer, leverandører og kunder i bestræbelserne på at opnå løsninger til bedre beskyttelse af miljøet
 • Vi vil tilskynde til åbenhed og dialog med vores kunder, leverandører, medarbejdere, entreprenører, ejere, myndigheder og offentligheden omkring miljøspørgsmål og informere om vores miljøpolitik
 • Alle medarbejdere og entreprenører som udfører opgaver på vegne af Johnson Metal, er bevidste og opmærksomme på indholdet af denne politik som også er åben for offentligheden.

Vi vil gerne være din samarbejdspartner

Vi støber og bearbejder produkter i kobberlegeringer, bronze og messing og vi har Nordens største sortiment af lagerførte standardprodukter. Vores forretningsgrundlag bygger på, at opfylde dine krav, ønsker og garantere leverancer til aftalt tid.

Vi er oprigtig interesserede i vores kunders behov og lægger derfor stor vægt på en åben dialog og godt samarbejde for at skabe værdi for begge parter. Vi hjælper gerne med rådgivning og tilbyder dig skræddersyede løsninger og produkter, der imødekommer dine behov. Uanset om du har brug for enkelstyks fremstillede detaljer eller har brug for større serier i specialtilpassede legeringer med kompleks bearbejdning, er vi der for dig.

Du er velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål på telefon eller e-mail.

Kontakt os