Om oss

Kvalitet og miljø


Vårt mål er å leve opp til de krav og forventninger som er satt til våre produkter og tjenester og vi arbeider aktivt for en bærekraftig virksomhet med lav miljøpåvirkning. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001/14001.

Vi arbeider for en bærekraftig fremtid

Vår virksomhet er basert på støping og bearbeiding av 100% gjenvinnbare kobberlegeringer.
Ved at vår produksjon, fra råvare til ferdig produkt skjer i én og samme fabrikk, får vi en energieffektiv produksjon med minimal miljøpåvirkning fra transport. For å redusere vårt klimaavtrykk bruker vi kun fossilfri elektrisitet.

 

Kvalitetspolicy

Vår virksomhet er basert på støping og bearbeiding av kobberlegeringer.

Johnson Metall skal levere produkter og tjenester som møter eller overgår våre kunders krav og forventninger.

 

Dette oppnår vi ved å:

 • Lytte til våre kunder og forstå deres behov
 • Skape langsiktige og tillitsvekkende relasjoner til våre kunder, leverandører og andre involverte
 • Kontinuerlig arbeid med prosessforbedring for å oppnå maksimal verdi for kundene, og feilfrie produkter og tjenester
 • Opprette målbare mål for virksomheten og kontinuerlig følge opp disse
 • Delaktige og engasjerte medarbeidere forstår sin egen rolle og tar ansvar for kvaliteten i sitt arbeid med en ”riktig fra start” mentalitet

 

Miljøpolicy

Vår virksomhet er basert på støping og bearbeiding av kobberlegeringer.

Ved at begge disse prosesser foregår i én og samme fabrikk minsker transportbehovet og utslipp av støv. Vår påvirkning på miljøet skjer hovedsaklig gjennom de betydelige miljøaspektene, støv til luft, råvareforbruk, energi og vann, samt avfallshåndtering og transport.

Det er vår intensjon å bedrive denne virksomheten, der lover, forordninger og øvrige krav fra eiere og samfunnet kun representerer et minimumskrav, på en måte som har minst mulig negativ påvirkning på miljøet.

 

Dette oppnår vi gjennom å:

 • Konstant forbedre vårt miljøarbeid gjennom forebyggende arbeid for å minske vår egen miljøpåvirkning
 • Fastsette og følge opp mål samt opprette handlingsplaner relatert til de betydelige miljøaspektene
 • Påvirke kundens materialvalg
 • Benytte oss av leverandører som har et aktivt miljøarbeid
 • Kildesortere avfall/restprodukter som genereres i virksomheten
 • Utdanne, motivere, informere og engasjere våre medarbeidere til et aktivt miljøarbeid
 • Aktivt samarbeide med myndigheter, organisasjoner, leverandører og kunder i et forsøk på å oppnå løsninger for å beskytte miljøet
 • Vi skal oppmuntre til åpenhet og dialog med våre kunder, leverandører, medarbeidere, entreprenører, eiere, myndigheter og allmenheten i miljøspørsmål samt informere om vår miljøpolicy
 • Alle ansatte og entreprenører som utfører tjenester for organisasjonens regning er bevisst på innholdet i denne policy som også er åpen for allmenheten

Innled et samarbeid

Vi utfører støping og maskinering av produkter i kobberlegeringer, bronse og messing og vi har Nordens største utvalg av lagerførte standardprodukter. Fundamentet for vår virksomhet er å oppfylle dine krav og ønsker samt punktlige leveranser.

Vi er genuint interessert i våre kunders behov og setter derfor stor pris på en åpen dialog og samarbeid for å skape verdier for begge parter. Vi hjelper til med rådgivning og leverer skreddersydde produkter og løsninger for å møte deres behov. Uansett om du trenger én enkelt detalj, eller om du har behov for store serier i spesiallegeringer med kompleks bearbeiding, er vi der for deg.

Kontakt oss gjerne med dine spørsmål via telefon eller e-post.

Kontakt oss