Om oss

Kvalitet och miljö


Vårt mål är att alltid leva upp till de krav och förväntningar som finns på våra produkter och tjänster och vi arbetar aktivt för en hållbar verksamhet med låg miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt ISO 9001/14001.

Vi arbetar för en hållbar framtid

Vår verksamhet är baserad på gjutning och bearbetning av 100 % återvinningsbara kopparlegeringar. Genom att vår tillverkning från råvara till färdig produkt sker inom samma anläggning, får vi en energieffektiv produktion med minimal miljöpåverkan från transporter. För att minimera vårt klimatavtryck ytterligare använder vi oss av enbart fossilfri elektricitet.

 

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet är baserad på gjutning och bearbetning av kopparlegeringar.

Johnson Metall AB ska alltid leverera produkter och tjänster som möter eller överträffar våra kunders krav och förväntningar.

 

Detta åstadkommer vi genom att

 • Lyssna på våra kunder och förstå deras behov
 • Skapa långsiktiga och förtroendeingivande relationer till våra kunder, affärspartners, samhället och andra berörda intressenter
 • Ständigt arbeta med förbättringar i våra processer för att uppnå maximalt kundvärde och felfria produkter och tjänster
 • Upprätta mätbara mål för verksamheten och kontinuerligt följa upp dessa
 • Delaktiga och engagerade medarbetare förstår sin egen roll och tar ansvar för kvaliteten i sitt arbete med en ”rätt från början” mentalitet

 

Miljöpolicy

Vår verksamhet är baserad på gjutning och bearbetning av kopparlegeringar.

Genom att bägge dessa processer sker inom samma anläggning minskas transporter och stoftutsläpp. Vår påverkan på miljön är främst genom de betydande miljöaspekterna, stoft till luft, förbrukning av råvaror, energi och vatten, samt avfallshantering och transporter.

Det är vår intention att bedriva denna verksamhet, där lagar, förordningar och övriga krav från ägare och samhälle endast utgör ett minimikrav, på ett sätt som har minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

 

Detta åstadkommer vi genom att

 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete genom förebyggande arbete för att minska vår egen miljöpåverkan
 • Fastställa och följa upp mål samt upprätta handlingsplaner relaterade till de betydande miljöaspekterna
 • Påverka kundens materialval
 • Använda oss av leverantörer vid inköp av förnödenheter som har ett aktivt miljöarbete
 • Att källsortera det avfall/restprodukter som alstras i verksamheten
 • Utbilda, motivera, informera och engagera våra medarbetare till ett aktivt miljöarbete
 • Aktivt samarbeta med myndigheter, organisationer, leverantörer och kunder i strävan att uppnå lösningar för att bättre skydda miljön
 • Vi ska uppmuntra till öppenhet och dialog med våra kunder, leverantörer, medarbetare, entreprenörer, ägare, myndigheter och allmänheten i miljöfrågor samt informera om vår miljöpolicy
 • Alla anställda och entreprenörer som utför tjänster för organisationens räkning är medvetna om innehållet I denna policy som också är öppen för allmänheten att ta del av om så önskas.

Inled ett samarbete

Vi utför gjutning och bearbetning av produkter i kopparlegeringar, brons och mässing och vi har Nordens största utbud av lagerförda standardprodukter. Att uppfylla dina krav, önskemål och garantera punktliga leveranser är grunden för vår verksamhet.

Vi är genuint intresserade av våra kunders behov och sätter därför ett stort värde på en öppen dialog och samverkan för att skapa värde för båda parter. Vi hjälper till med rådgivning och förser er med skräddarsydda produkter och lösningar för att möta ert behov. Oavsett om du behöver en enstyckstillverkad detalj eller är i behov av stora serier i specialanpassade legeringar med komplex bearbetning finns vi där för dig.

Välkommen att kontakta oss med dina förfrågningar via telefon eller mejl.

Kontakta oss